Nadpis
Titulní stránka | Nové články | O nás | Historie | Redakce

"S konkurencí se dá spolupracovat, ne bojovat!"

MUDr. Jan Rutsch

Absolvent nástavbového studia Střední zdravotnické školy v Praze 10, dále absolvent III. lékařské fakulty Univerzity Karlovy , kde promoval roku 1978. Praxi absolvoval v hygienické službě, Záchranné službě, v Ústavu tropické medicíny I.lékařské fakulty Praha, na lůžkovém oddělení a ambulanci pro pracovníky v zahraničí Kliniky geografické medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
Dlouhodobě pracovně pobýval v Peru, Egyptě, Indii, Súdánu a krátkodobě v mnoha dalších zemích světa. V Centru cestovní medicíny pracuje od r. 1997. Specializační atestace má z Vnitřního lékařství a Lékařské parazitologie.

V současné době je tento pětapadesátiletý lékař vedoucím lékařem očkovací části Centra cestovní medicíny (CCM). Protože je tato organizace nestátní, tak musí všichni zaměstnanci umět i kalkulovat a být rentabilní, takže kromě medicíny ovládá i základy účetnictví.

MUDr. Rutsch říká, že si nejvíce zakládá na tom, aby pracoviště mělo odlišný přístup k pacientům. "Pracoviště funguje sedmým rokem, kdy odtrhlo se od Vinohradské nemocnice." V CCM se ve většině případů nečeká v dlouhých frontách. "Zavedli jsme tzv. objednávkový systém. Když v čekárně čeká více lidí začínám být nervózní.", tvrdí Jan Rutsch.

Součástí centra je i lékárna, která je specializovaná na tropickou cestovní medicínu. Proto považujeme za důležité znát názor hlavní lékárnice na spolupráci s MUDr. Rutschem. "Jsme odborně propojeni. Naše spolupráce je velice kladná, pan doktor je komunikativní člověk a není mezi námi jediný problém.", říká jeho spolupracovnice z lékárny.

Další součástí CCM je i Centrum klinické imunologie, které vede MUDr. Martin Nouza Csc. S tímto centrem MUDr. Rutsch také spolupracuje. Proto jsme se zeptaly i MUDr. Nouzy, jak vidí vzájemnou spolupráci. "Naše centrum Klinické imunologie, které má na starosti péči o nemocné s různými poruchami imunity a alergiemi. Hodně spolupracujeme s CCM, minimálně na té úrovni, že nemocní, kteří by mohli reagovat alergicky na očkování nebo by se vyskytl nějaký problém z infekčního onemocnění, tak by měli být s námi konzultování, což tak většinou je. Je tedy určitá provázanost mezi našimi odděleními. Spolupráce s doktorem Janem Rutschem je velmi dobrá.", říká Nouza.

Mapa výskytu malárie Mezi největší priority patří neustálé zlepšování péče o klienty. Rutsch ovšem dodává, že pro toto zlepšování a vstřícnější vztahy potřebují i pomoc druhé strany - tedy pojišťoven. Pojišťovny totiž nechtějí CCM uznat jako prvoinstanční oddělení. "Už několikrát jsme pojišťovnám zdůvodňovali svou existenci a opodstatnění tohoto oddělení včetně ambulance pro infekční nákazy, které nejsou přenašitelné na jiného člověka. U nás nelze léčit tyfus nebo akutní žloutenku. Ušetřili bychom pojišťovnám peníze a klientovi čas. Pacient vracející se s potížemi by nemusel při návratu do Čech vysedět dlouhou frontu v čekárně praktika, který ho stejně pošle na jiná vyšetření a posléze se dostane buď k nám nebo na lůžkové oddělení na Bulovku a ono to tam mnohdy vyjde ještě dráž. To pojišťovny jednoduše nechápu."

CCM vzniklo jako 1. nestátní zdravotnické zařízení tohoto druhu v ČR. Chtěli dokázat, že za stejné peníze lze poskytnout klientovi více nadstandardní péče než ve státních zařízeních. Doktor Rutsch si myslí, že se tento cíl zdařil. Rozjeli pracoviště, které u nás nemělo žádnou tradici. Dnes již mají stálou klientelu. Ošetřují i velvyslance i vědecké pracovníky různých expedic. Dokonce konzultovali s vězeňskou službou celkové zdravotní vyšetření vězňů Novotného a Hanikoviče, kteří byli z thajské věznice importováni zpět do ČR.
Za celou dobu fungování neměli žádný vážnější konflikt s klientem. "Mírná nedorozumění jsou určitě všude, mohou například vzniknout informační šumy, ale nebylo to nic závažného.", dodává MUDr. Rutsch.

On sám měl hned několik vzorů, ale kromě medicínských i životní. K tropické medicíně ho přivedl pan profesor Šerý, který loňský rok bohužel zemřel. Ten byl jeho prvním velký vzorem. Když nastupoval do CCM, vzorem mu byla také podobná centra v zahraniční, např. v Německu. Naopak, antivzorem mu jsou centra ve Spojených státech, protože ty podle jeho názoru, tahají z lidí jen peníze a přehazují si je mezi sebou, dokud se poplatky nevyšplhají až do výše pojistky. Tato skutečnost odlišuje doktora Rutsche od jiných kolegů ze světa. "Já nemám rád učet za každou cenu. Je samozřejmé, že peníze také potřebujeme a práce nás živí, ale snažíme se, aby klient zbytečně nevyhazoval peníze. I za cenu, že o klienta přijdeme."

Lékařů, kteří se zabývají tropickými nemocemi není v České republice tolik. Krédem doktora Rutsche je, že s konkurencí se dá spolupracovat ne bojovat. "Může se stát, že dojde nějaká očkovací látka, a tak si s ostatními centry vypomáhame. Spolupracujeme i s nestátními centry, s hygienickými ústavy v Dittrichově ulici nebo v Rytířské ulici. Ten kdo by s konkurencí chtěl začít bojovat, vždy na to doplatí, neboť by ztratil důvěru ostatních kolegů. V této branži nás není zase tolik, aby si někdo mohl dovolit podraz, neboť by to udělal jen jednou. Za neslušné bych považoval, přetahování pacientů, ale lékařskou výpomoc ne.", zdůrazňuje Jan Rutsch.

Autor: Lenka Netušilová, Lucie Edrová

Zdroje: - MUDr. Jan Rutsch z Centra cestovní medicíny na Havelském náměstí
  - MUDr. Martin Nouza
  - hlavní lékárnice z CCM